ROMEX
 

Insekcydy

Szukaj:
pola:  cena:
Apacz 50 WG 40 gr
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-0000000076
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 0 szt.
Cena
brutto 47,50 zł
z dostawą [?] 63,50 zł
szt.
Apacz 50 WG 40 gr
Opis produktu
Apacz 50 WG 40 GR

Apacz 50 WG jest środkiem owadobójczym w formie granul do sporządzenia zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniakach.
Środek Apacz 50 WG należy stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zalety:
-Długi, 3- 4 -tygodniowy okres ochrony sadów i plantacji ziemnika,
-Skuteczność w różnych warunkach pogodowych, w szerokim zakresie temperatur,
-Skuteczne zwalczenie szkodników odpornych na insektycydy z innych grup chemicznych,
-Wysoka skuteczność działania przy niskich dawkach,
-Mała toksyczność dla ssaków i środowiska jak również niska fitotoksyczność dla upraw,
-Wygodna forma użytkowa środka w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej,
-Doświadczenia naukowe i wdrożeniowe wykazały doskonałą skuteczność insektycydu Apacz 50 WG w zwalczaniu mszycy jabłoniowej i jabłoniowo-babkowej, miodówki gruszowej oraz stonki ziemniaczanej.
W trakcie obserwacji, prowadzonych nawet 28 dni po zabiegu na mszyce nie stwierdzono występowania żywych kolonii na liściach.

Zwartość substancji aktywnych:
chlotianidyna - związek z grupy neonikotynoidów – 50%

Zakres stosowania, terminy i dawki:

1. Ziemniak:
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zabieg wykonać okresie masowego składania jaj i wylęgu larw od fazy rozwoju liści do końca fazy rozwoju kwiatostanu.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Jabłoń
mszyca jabłoniowa
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 100 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 100 g/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować w momencie pojawienia się pojedynczych kolonii mszyc, gdy owoce
osiągną wielkość do 20 mm do fazy, gdy owoce osiągną 70% typowej wielkości.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
mszyca jabłoniowo – babkowa
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Środek stosować w momencie pojawienia się pojedynczych kolonii mszyc, gdy owoce
osiągną wielkość do 20 mm do fazy, gdy owoce osiągną 70% typowej wielkości.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

3. Grusza
miodówka gruszowa
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 150 g/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Środek stosować w momencie pojawienia się pojedynczych kolonii miodówki, gdy owoce
osiągną wielkość do 20 mm do fazy, gdy owoce osiągną 70% typowej wielkości.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

4. Gerbera w szklarni
mączlik szklarniowy
Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40g środka
w 100 litrach wody).
Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40g środka w
100 litrach wody).
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

5. Sępolia, gerbera w szklarni
wciornastek zachodni
Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40g środka
w 100 litrach wody).
Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40g środka w
100 litrach wody).
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Ziemniak - 7 dni
Jabłka - 21 dni
Gruszki - 21 dni


Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy


Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

UWAGI:
1. Środek działa niezależnie od temperatury i warunków pogodowych.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Apacz 50 WG 40 gr

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.