ROMEX
 

Herbicydy

Szukaj:
pola:  cena:
Chwastox EXTRA 300 SL 10 l
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-0000000017
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 0 szt.
Cena
brutto 154,00 zł
z dostawą [?] 170,00 zł
szt.
Chwastox EXTRA 300 SL 10 l
Opis produktu
Chwastox EXTRA 300 SL 10 l
Chwastox Extra 300 SL Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych, zbożach z wsiewką roślin motylkowych, trawach nasiennych, ziemniaku, lnie, sadach drzew ziarnkowych i pestkowych oraz na terenach przeznaczonych pod uprawę użytków zielonych i na eksploatowanych użytkach zielonych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gorczyca polna jaskier polny, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, mięta polna, poziewnik szorstki, rzodkiew świrzepa, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek, mniszek pospolity, ostrożeń polny, skrzyp polny, szczaw kędzierzawy.
Chwasty odporne np.: chwasty jednoliścienne, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, krwawnik pospolity, jaskier rozłogowy, pokrzywa zwyczajna, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, chwasty rumianowate.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

jęczmień jary, pszenica jara, owies.
Opryskiwać od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia.
- Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha (owies), 3-3,5 l/ha (jęczmień, pszenica).
Chwastox Extra 300 SL można stosować także w mieszaninie z innym środkiem.
W pszenicy jarej w celu zapobiegania wyleganiu stosować po wykształceniu przez roślinę uprawną piątego liścia w dawce:
Chwastox Extra 300 SL 3-3,5 l/ha + Cycocel 460 SL 1,5 l/ha.

jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.
Opryskiwać jesienią lub wiosną od początku fazy krzewienia (4-5 liści) do jej końca.
- Zalecana dawka: 3-3,5 l/ha.

Uwaga
W jęczmieniu ozimym i życie środek stosować najlepiej jesienią ze względu na fazę rozwojową chwastów.
Można także stosować mieszaniny z innymi środkami:
Chwastox Extra 300 SL 1,5 l/ha + Apyros 75 WG 13,3-20 g/ha (tylko w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym, stosować wiosną od początku fazy krzewienia /4-5 liści/ do jej końca).
W pszenicy ozimej w celu zapobiegania wyleganiu stosować w końcu fazy krzewienia w dawce:
Chwastox Extra 300 SL 3-3,5 l/ha + Cycocel 460 SL 3-3,5 l/ha (w odmianach pszenicy skłonnych do wylegania) lub
Chwastox Extra 300 SL 3-3,5 l/ha + Cycocel 460 SL 2-3 l/ha (w odmianach pszenicy mniej podatnych na wyleganie)

zboża z wsiewką koniczyny lub lucerny.
Opryskiwać gdy zboże utworzy zwarty łan (ale nie później niż w końcu fazy krzewienia), a rośliny motylkowe mają 1-3 trójlistki.
Stosować dawki środka takie same jak dla zbóż uprawianych w czystym siewie.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Chwastox EXTRA 300 SL 10 l

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.