ROMEX
 

Herbicydy

Szukaj:
pola:  cena:
Fernando Forte 300 EC 1l
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-0000000066
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 0 szt.
Cena
brutto 89,00 zł
z dostawą [?] 105,00 zł
szt.
Fernando Forte 300 EC 1l
Opis produktu
Fernando Forte 300 EC 1l

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony jest do selektywnego powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych na użytkach zielonych.

Fernando Forte 300 EC: zalecana dawka 1-2 ltr/ha,
Maksymalna liczba zabiegów: 1
Dobrać dawkę środka w/g wrażliwości dominujących gatunków chwastów będących celem zabiegu chwastobójczego. Wyższą z zalecanych dawek należy stosować w celu zwalczania chwastów wieloletnich. Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu traw i chwastów, najlepiej wiosną w początkowym okresie ich wegetacji. Jeśli ruń została skoszona lub wypasana zwierzętami, należy odczekać 2 - 3 tygodnie do czasu jej odrośnięcia, nie później jednak, niż do osiągnięcia przez trawy wysokości 25 cm.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:

1. Na łąki i pastwiska potraktowane środkiem Fernando Forte 300 EC zwierzęta gospodarskie, a szczególnie bydło mleczne należy wpuszczać po 7 dniach od wykonania zabiegu. W przypadku użytków zielonych potraktowanych środkiem Fernando Forte 300 EC, na których występują chwasty uciążliwe (np. szczawie), zwierzęta gospodarskie należy wypasać dopiero po całkowitym zniszczeniu tych chwastów.

2. Nie bronować i nie wałować runi do 10 dni przed, oraz 7 dni po zabiegu.

3. Nie kosić runi przez okres 4 tygodni po zabiegu, dla zapewnienia maksymalnego efektu chwastobójczego.

4. Opryskiwać tylko te użytki zielone, na których rośliny bobowate (motylkowe) nie stanowią zamierzonego składnika runi.

5. Ewentualny wysiew traw, roślin motylkowych oraz mieszanek traw z roślinami motylkowymi, wykonać po 6 tygodniach od zabiegu.

6. Środka nie stosować na użytkach zielonych w roku, w którym zostały wysiane lub założone.

7. Podczas opryskiwania w pobliżu drzew i krzewów iglastych szczególnie sosny i modrzewia nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na drzewa i krzewy a także ograniczyć do minimum możliwość zetknięcia się cieczy użytkowej z glebą, szczególnie pod koronami drzew.

8. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8oC.


Substancja biologicznie czynna :

fluroksypyr - związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego -

150 g w 1 litrze środka (14,68 %)

trichlopyr - związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego -

150 g w 1 litrze środka (14,68 %)Działanie:

FERNANDO FORTE 300 EC jest herbicydem systemicznym, pobieranym przez liście chwastów, w mniejszym stopniu przez ich korzenie. Po wchłonięciu jest szybko transportowany do tkanek merystematycznych części nadziemnej i korzeni.

Środek wnika do wnętrza chwastów najpóźniej w ciągu godziny od zastosowania.

Opady deszczu po tym okresie nie obniżają jego skuteczności.

Pierwszym objawem działania herbicydu jest zatrzymanie wzrostu chwastów, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania.

Objawy działania na chwasty są widoczne po 5-7 dniach po zabiegu.

W warunkach optymalnych, tzn. podczas ciepłej i wilgotnej pogody, efekt działania

jest szybszy. W niższych temperaturach (dobowa temperatura minimalna około 8oC)

całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3-5 tygodniach. Intensywny

wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie

środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności.

W warunkach długotrwałej suszy albo przymrozków skuteczność działania środka

może ulec obniżeniu.

Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka, od fazy 2 liści do początku fazy rozety, chwasty wieloletnie od fazy 6 - 8 liści (rozeta liści) do fazy początku strzelania

w pędy.

Chwasty wieloletnie, wczesną wiosną oraz w trakcie odrastania po skoszeniu lub wypasaniu, charakteryzują się niewielką masą części nadziemnej w stosunku do korzeni, co może mieć wpływ na obniżenie skuteczności zabiegu. Wytworzenie przez chwasty, zwłaszcza wieloletnie, dostatecznej powierzchni liściowej w stosunku do ich masy korzeniowej, zapewnia wchłonięcie właściwej ilości preparatu do tkanek.

Użytki zielone, w wysokim stopniu zachwaszczone wieloletnimi chwastami oraz o dużej liczbie nasion chwastów w glebie, mogą wymagać powtórnego zabiegu w roku następnym, w celu zapewnienia długotrwałego efektu działania preparatu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Fernando Forte 300 EC 1l

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.