ROMEX
 

Herbicydy

Szukaj:
pola:  cena:
Sharpen 330 EC 1 l
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-0000000057
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 0 szt.
Cena
brutto 31,00 zł
z dostawą [?] 47,00 zł
szt.
Brak obrazka
Opis produktu
Sharpen 330 EC 1 l
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do zwalczania niektórych rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w uprawie jęczmienia ozimego i pszenicy ozimej.

Zawartość substancji czynnych:
pendimetalina – (związek z grupy dinitroanilin)- 330 g/l (35,71%)
Inne substancje niebezpieczne, nie będące substancją czynną:
solwent nafta (ropa naftowa)węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa niespecyfikowana.

OPIS DZIAŁANIA:
Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest bardzo szybko przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie wschodów i siewek. Chwasty jednoliścienne zwalczane są skutecznie jedynie w bardzo wczesnych fazach rozwoju.

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Spektrum wrażliwości chwastów na środek w dawce 5,0 l/ha:
Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny.
Spektrum wrażliwości chwastów na środek w dawce 3,0 l/ha:
Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny.
Chwasty średnio wrażliwe:
komosa biała, przytulia czepna.

STOSOWANIE ŚRODKA:
Jęczmień ozimy, pszenica ozima
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 3,0 - 5,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować jesienią po siewie przed wschodami zboża (BBCH 00-09).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.