ROMEX
 

Herbicydy

Szukaj:
pola:  cena:
Monarchi 110 EC 1 l
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-0000000047
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 0 szt.
Cena
brutto 131,00 zł
z dostawą [?] 147,00 zł
szt.
Monarchi 110 EC 1 l
Opis produktu
Monarchi 110 EC 1 l
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Monarchi 110 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez
zielone części roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do
stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost
chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od
zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych.
Monarchi 110 EC niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do
końca fazy krzewienia. Miotła zbożowa jest najlepiej zwalczana w fazie od 2 do 8 liści.
a) Stosowanie środka pojedynczo
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime
Chwasty wrażliwe: wyczyniec polny
Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa
Pszenica jara, jęczmień jary
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy
b) Stosowanie w mieszankach zbiornikowych
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna
bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, tasznik
pospolity, wyczyniec polny
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik
perski
Chwasty średnioodporne: miotła zbożowa, przetacznik polny
Pszenica jara, jęczmień jary
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita,
jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, owies głuchy,
przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest
szczawiolistyny (rdest kolankowy), żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik perski
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime.
Termin stosowania: oprysk wykonać na wiosnę, od początku krzewienia do fazy 1 kolanka
zbóż (BBCH 20-31).
a) Stosowanie pojedynczo
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Lub
b) Stosowanie w mieszankach zbiornikowych
W celu rozszerzenia spectrum zwalczanych chwastów o chwasty dwuliścienne środek
Monarchi 110 EC stosować w mieszaninie ze środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ Triben
Super 50 SG i Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Monarchi 110 EC - 0,5 l/ha
+ Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/Triben Super 50 SG - 25 g/ha
+ Galaper 200 EC/ Fluroherb 200 EC/ Herbistar 200 EC - 0,40 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


Monarchi 110 EC 1 l

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.