ROMEX
 

Herbicydy

Szukaj:
pola:  cena:
Axial 50 EC 1 l
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-0000000051
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 0 szt.
Cena
brutto 173,80 zł
z dostawą [?] 189,80 zł
szt.
Axial 50 EC 1 l
Opis produktu
Axial 50 EC 1 l

AXIAL 50 EC środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Herbicyd nalistny przeznaczony do selektywnego zwalczania miotły zbożowej, wyczyńca polnego, owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej w uprawie zbóż, z wyłączeniem upraw owsa.

Zawartość substancji czynnej:

pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%).

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

miotła zbożowa

Termin jesienny - opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH11) do zakończenia wegetacji miotły zbożowej.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha.Termin wiosenny - opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH37) rośliny uprawnej.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha.Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastu lub jego masowego występowania na polu.wyczyniec polny

Termin jesienny - opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH11) do zakończenia wegetacji wyczyńca polnego.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.Termin wiosenny - opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH37) rośliny uprawnej.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 - 1,2 l/ha.Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastu lub jego masowego występowania na polu.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1Zalecana ilość wody: 200-300 I/ha Zalecane opryskiwanie: średniokroplisteŻyto

miotła zbożowa

Termin jesienny - opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH11) do zakończenia wegetacji miotły zbożowej.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha.Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastu lub jego masowego występowania na polu.Termin wiosenny - opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH37) rośliny uprawnej.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha.Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów lub ich masowego występowania na polu.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1Zalecana ilość wody: 200-300 i/ha Zalecane opryskiwanie: średniokroplistePszenica jara, jęczmień jary

owies głuchy, chwastnica jednostronna

Opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH11) do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH37) rośliny uprawnej.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów lub ich masowego występowania na polu. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Axial 50 EC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji i siewu kukurydzy, życicy lub owsa jako roślin następczych, należy zachować minimum 4 tygodniową przerwę między ich siewem a terminem zastosowania środka Axial 50 EC.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Axial 50 EC 1 l

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.