ROMEX
 

Herbicydy

Szukaj:
pola:  cena:
Toto 75 SG 90 gr
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-0000000031
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 5 szt.
Cena
brutto 63,00 zł
z dostawą [?] 79,00 zł
szt.
Toto 75 SG 90 gr
Opis produktu
Toto 75 SG 90 gr
TOTO 75 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest
poprzez liście oraz częściowo przez korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie.
Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Pełen
efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania.
Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie rosnące
chwasty, znajdujące się w fazie 2-6 liści właściwych.
W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka Toto 75 SG jest szybsze, natomiast
w warunkach niskich temperatur (około 6oC) zniszczenie chwastów dwuliściennych następuje
po około 3 tygodniach, a miotły zbożowej nawet do 6-9 tygodni.
Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu
zabiegu wynosi powyżej 5oC.
Chwasty wrażliwe:
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna
bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna,
samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe:
przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 90 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 70-90 g/ha.
Większą dawkę stosować w przypadku nasilonego występowania miotły zbożowej,
przetaczników oraz do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w
starszej zaawansowanej fazie rozwojowej.
Termin stosowania: W pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym środek stosować
wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy 1-go kolanka (BBCH 21-30).
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
W pszenicy ozimej, w warunkach niesprzyjających działaniu środka TOTO 75 SG (susza,
niska temperatura) zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka
wspomagającego ASYSTENT+90 EC w dawce 0,1 l/ha.
W życie ozimym i pszenżycie ozimym środek TOTO 75 SG stosować zawsze z dodatkiem
adiuwanta Partner+ w dawce 0,5 l/ha.
W celu podniesienia skuteczności w zwalczaniu chwastów w uprawie żyta ozimego
i pszenżyta ozimego zaleca się stosowanie środka TOTO 75 SG łącznie ze środkiem
GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawce:
TOTO 75 SG 70 g/ha + GALAPER 200 EC/FLUROHERB 200 EC/HERBISTAR 200 EC 0,25
l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
Toto 75 SG 90 gr

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.