ROMEX
 

Herbicydy

Szukaj:
pola:  cena:
Boa 360 SC 1L
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-BOA 360 SC 1 l
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 4 szt.
Cena
brutto 135,00 zł
z dostawą [?] 151,00 zł
szt.
Boa 360 SC 1L
Opis produktu
Opis produktu

Herbicyd w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania z wodą, przeznaczony do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Boa 360 CS jest doglebowym herbicydem, działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 7 dni od pojawienia się chwastów. Szybkość działania zależna jest od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów, panujących warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności powietrza oraz tempa wzrostu chwastów. Środek w zalecanej dawce jest selektywny dla rzepaku w okresie do trzech dni po siewie. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się rzepak. Susza lub opady deszczu występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek.

Chwasty średnioodporne: fiołek polny, miotła zbożowa.

Chwasty odporne: perz właściwy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

Maksymalna / Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować na staranie uprawioną glebę do trzech dni po siewie rzepaku.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Stosowanie środka wymaga dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę (m in. staranna uprawa gleby, wysiew nasion na jednakową głębokość i ich dokładne przykrycie), wilgotność gleby itp.

2. W zależności od przebiegu pogody (np. przy silnych opadach deszczu) po zabiegu może wystąpić nieznaczne bielenie roślin rzepaku. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.

3. Środka nie stosować: − w czasie wschodów ani po wschodach rzepaku, ze względu na możliwość ich uszkodzenia, − podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, − na gleby zbyt wilgotne i przesuszone, − aparaturą agrolotniczą, − opryskiwaczami wysokociśnieniowymi, − gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: − znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych, − nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, bezwzględnie zalecane jest wykonanie orki. W zbożach ozimych uprawianych po przesianiu rzepaku ozimego mogą wystąpić przemijające przebarwienia, niemające wpływu na plon.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
Boa 360 SC 1L

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.