ROMEX
 

Adiuwanty, zaprawy, pozostałe

Szukaj:
pola:  cena:
Stablix PH 500 ml
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-0000000090
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 1 szt.
Cena
brutto 35,00 zł
z dostawą [?] 51,00 zł
szt.
Stablix PH 500 ml
Opis produktu
Nowoczesny adiuwant zmiękczający wodę i regulujący pH cieczy opryskowej
Polecany do:
- mieszanin środków ochrony roślin z nawozami i biostymulatorami (zwiększa mieszalność i stabilność roztworu)
- fungicydów wrażliwych na wysokie pH roztworu
- insektycydów z grupy fosforoorganicznych oraz neonikotynoidów
- fungicydów z grupy triazoli
- regulatorów wzrostu

Działanie
sekwestruje jony wapnia i magnezu zawarte w wodzie twardej (poprawia jakość wody)
zawiera niejonowy surfaktant, zwiększa przyczepność i pobranie przez rośliny
indykator pH (barwnik) ułatwia dawkowanie

Dawka
0,05–0,1% (50-100 ml na 100 l wody)

Skład
zawiera substancje silnie sekwestrujące kationy Ca, Mg, Fe, Al i surfaktant

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
Stablix PH 500 ml

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.