ROMEX
 

Adiuwanty, zaprawy, pozostałe

Szukaj:
pola:  cena:
Zaprawa VITAVAX-200 FS
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-0000000099
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 0 szt.
Cena
brutto 55,00 zł
z dostawą [?] 71,00 zł
szt.
Zaprawa VITAVAX-200 FS
Opis produktu
Zawartość substancji czynnych:
karboksyna (związek z grupy karboksyanilidów) - 200 g /1 litrze środka,
tiuram (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 200 g /1 litrze środka.


ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. ZBOŻA OZIME I JARE

A) PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA

zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
Zalecana dawka: 300 ml/100 kg ziarna z dodatkiem wody w proporcji 1:1.

B) JĘCZMIEŃ JARY
zgorzel siewek, głownia pyląca, plamistość siatkowa liści
Zalecana dawka: 300 ml/100 kg ziarna z dodatkiem wody w proporcji 1:1.

C) PSZENŻYTO JARE, OWIES.
zgorzel siewek
Zalecana dawka: 300-350 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem wody 1:1.
Uwaga
Efekt działania środka na liściach jęczmienia trwa do początku fazy strzelania w źdźbło.

D) KUKURYDZA
zgorzel siewek, głownia kukurydzy
Zalecana dawka: 300 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 700 ml wody.

2. ŁUBIN

zgorzel siewek
Zalecana dawka: 350 ml/100kg nasion z dodatkiem 700 ml wody.

3.GROCH

zgorzel siewek
Zalecana dawka: 400 ml /100 kg nasion z dodatkiem wody w proporcji 1:1.

UWAGI:
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawione ziarno i nasiona mogą być użyte wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać ich na cele konsumpcyjne ani na paszę.
5. Nie zaprawiać ziarna i nasion o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanych inną zaprawą.
6. Zaprawiony materiał siewny przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
7. Jeśli istnieje konieczność przechowywania ziarna i nasion do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
8. W celu ochrony ptaków/wolnożyjących ssaków zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą; zapewnić, że zaprawione nasiona są również całkowicie przykryty glebą na końcach rzędów.
9. W celu ochrony ptaków/ssaków wolnożyjących usuwać rozsypane zaprawione nasiona.

OKRES KARENCJI

Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin i przeznaczenia do konsumpcji:
PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, PSZENŻYTO JARE, OWIES, KUKURYDZA, ŁUBIN, GROCH – NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT

Okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA I TECHNIKA ZAPRAWIANIA


Zaprawianie ziarna siewnego zbóż oraz nasion innych roślin. Zawartość opakowania przed użyciem wymieszać mechanicznie lub wstrząsnąć.
Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka. Zawiesinę sporządzić w osobnym naczyniu. Naczynie napełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość środka Vitavax 200 FS, wówczas zawiesinę powoli i dokładnie wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy. Opróżnione opakowania przepłukać niewielką ilością wody, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki. Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzania cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
Zaprawa VITAVAX-200 FS

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.