ROMEX
 

Herbicydy

Szukaj:
pola:  cena:
Sencor Liquid 600SC
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-0000000098
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 0 szt.
Cena
brutto 51,00 zł
z dostawą [?] 67,00 zł
szt.
Sencor Liquid 600SC
Opis produktu
Sencor Liquid 600SC opakowanie 250 ml

Sencor Liquid 600 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaków, marchwi, pomidorów z rozsady, soi i szparagów.

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała.
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, rdest powojowaty.
Chwasty średnio odporne: przytulia czepna, psianka czarna.
Ziemniak
a) zabieg jednorazowy przed wschodami ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1 l/ha.
b) zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, a chwasty są w fazie siewek.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Do jednoczesnego zwalczania chwastów prosowatych i dwuliściennych środek Sencor Liquid 600 SC stosować łącznie lub przemiennie ze środkiem Titus 25 WG.
Sencor Liquid 600 SC 0,3 l/ha + Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
Pomidor z rozsady
a) zabieg jednorazowy przed posadzeniem rozsady
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
b) dawki dzielone (zalecane 2 zabiegi w sezonie)
− pierwszy zabieg przed posadzeniem rozsady
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha
− drugi zabieg w minimum 7 dni po posadzeniu rozsady
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 7 dni.
Marchew
a) zabieg jednorazowy w fazie 5-6 liści właściwych:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Soja
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,55 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,55 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: środek stosować do 3 dni po siewie soi (BBCH 00).
Szparagi
a) Rozsadnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: środek stosować do 10 dni po siewie (BBCH 00).
b) Młode plantacje w drugim roku po posadzeniu karp
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną na spulchnioną glebę, przed ukazaniem się wypustek
c) Plantacje plonujące
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:
a) wiosną na świeżo uformowane wały, lecz nie później niż na tydzień przed ukazaniem się wypustek szparagów lub
b) po zakończeniu zbioru bezpośrednio po rozoraniu wałów.
Pamiętaj...
Plantacje szparagów należy zakładać na terenach dobrze nasłonecznionych oraz osłoniętych od silnych wiatrów. Karpy znajdujące się w ziemi dobrze znoszą niskie temperatury, jedynie przy mroźnych oraz bezśnieżnych zimach istnieje ryzyko uszkodzeń

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
Sencor Liquid 600SC

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.