ROMEX
 

Insekcydy

Szukaj:
pola:  cena:
Proteus 110 OD 0,25 L
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-0000000155
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 0 szt.
Cena
brutto 41,00 zł
z dostawą [?] 57,00 zł
szt.
Proteus 110 OD 0,25 L
Opis produktu
OPIS DZIAŁANIA
PROTEUS 110 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do
rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania
szkodników gryzących i kłująco-ssących w brokule, buraku cukrowym, grochu, kalafiorze,
kapuście brukselskiej, kapuście głowiastej, kapuście pekińskiej, kukurydzy, kukurydzy
cukrowej, marchwi, rzepaku ozimym, ziemniaku. W roślinie działa systemicznie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych:
tiachlopryd (związek z grupy neonikotynoidów) – 100 g/l
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 10 g/l

ZASTOSOWANIE ŚRODKA


Ziemniak
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, lecz nie wcześniej niż od
fazy widocznych pierwszych pojedynczych pąków kwiatowych (1-2 mm) pierwszego
kwiatostanu na pędzie głównym (BBCH 51) i nie później niż do widocznych pierwszych
owoców (BBCH 70).
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 150 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie
z insektycydami z innych grup chemicznych.


Rzepak ozimy
Chowacz brukwiaczek.
Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez
chrząszcze, lecz nie wcześniej niż od połowy fazy formowania łodygi (BBCH 30).
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 – 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Słodyszek rzepakowy.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego
kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego pąka kwiatowego.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 – 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Chowacz czterozębny.
Termin stosowania: opryskiwać w terminie zwalczania słodyszka rzepakowego. Zabieg
przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 – 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Szkodniki łuszczynowe (chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik).
Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 – 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Burak cukrowy
Mszyca trzmielinowo-burakowa, mszyca brzoskwiniowo – ziemniaczana,
Termin stosowania: stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed
pojawieniem się kolonii, lecz nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do
momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50 % powierzchni gleby (BBCH 35).
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,75 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku licznego wystąpienia szkodnika.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
UWAGA:
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie
z insektycydami z innych grup chemicznych.
Pchełka burakowa, śmietka ćwiklanka
Termin stosowania:
Pchełka burakowa - opryskiwać z chwilą pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zaraz po
zauważeniu pierwszych objawów uszkodzeń na blaszkach liściowych, lecz nie wcześniej niż
od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50%
powierzchni gleby (BBCH 35).
Śmietka ćwiklanka - zabieg należy wykonać w okresie wylęgania się larw pierwszego
pokolenia, zgodnie z sygnalizacją, lecz nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie
później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 35).
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,75 l/ha.
Wyższą dawkę stosować w przypadku silnej presji ze strony szkodnika.

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.


Groch
Strąkowiec grochowy
Termin stosowania: środek stosować w początkowym okresie dojrzewania nasion
w strąkach.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
UWAGA:
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie
z insektycydami z innych grup chemicznych.
Kapusta głowiasta
Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
UWAGA:
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie
z insektycydami z innych grup chemicznych

.
Marchew
Bawełnica topolowo- marchwiowa, połyśnica marchwianka
Termin stosowania:
W zwalczaniu bawełnicy topolowo-marchwiowej stosować w momencie pojawienia się
pierwszych kolonii mszyc (widoczna biała wata).
W zwalczaniu połyśnicy marchwianki stosować w okresie lotu muchówek wyznaczanego na
podstawie odłowu na żółte tablice lepowe.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

UWAGA:
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie
z insektycydami z innych grup chemicznych.


Kukurydza
Ploniarka zbożówka.
Termin stosowania: opryskiwać w chwili zrównania się długości trzeciego liścia
z długością liścia drugiego.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Omacnica prosowianka.
Termin stosowania: zabieg wykonać w chwilą pojawienia się szkodnika, w fazie wyrzucania
wiechy.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera Le Conte)
Termin stosowania:
1) Na terenach znajdujących się w strefie zasiedlenia albo ryzyka określonych w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania
rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, stosować do
pierwszego zabiegu, który należy wykonać w drugiej połowie lipca do połowy sierpnia albo
do drugiego zabiegu, który należy wykonać w 7 do 14 dni później.
2) Na terenach znajdujących się w strefie porażenia albo w strefie bezpieczeństwa
wyznaczonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa zabieg
wykonać niezwłocznie po wyznaczeniu strefy porażenia albo bezpieczeństwa w związku ze
stwierdzeniem występowania szkodnika zgodnie z sygnalizacją.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


UWAGA:
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie
z insektycydami z innych grup chemicznych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
Proteus 110 OD 0,25 L

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.