ROMEX
 

Herbicydy

Szukaj:
pola:  cena:
TOLUREX 500-SC 1 L
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-TOLUREX 500-SC
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 0 szt.
Cena
brutto 27,00 zł
z dostawą [?] 43,00 zł
szt.
TOLUREX 500-SC 1 L
Opis produktu
Zawartość substancji czynnej:

chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/1 (43,98%)


Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Miotłę zbożową niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia, a chwasty dwuliścienne od fazy kiełkowania do fazy 6 liści.Chwasty wrażliwe: miotła zbożowamiotła zbożowa tasznik pospolitytasznik

jasnota różowajasnota jasnota purpurowajasnota

niezapominajka polnaniezapominajka gwiazdnica pospolitagwiazdnica pospolita

tobołki polnetobołki komosa białakomosa biała.

Chwasty średnio wrażliwe: rumian polny.

Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, maruna bezwonna.

Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, bodziszek drobny, mak polny, przetacznik polny, przetacznik perski, fiołek polny, przytulia czepna.Na polu, na którym stosowano Tolurex 500 SC, można uprawiać wszystkie rośliny.


ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY, DAWKI:

PSZENICA OZIMA,PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY
Środek stosować:
a) wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, w fazie pełni krzewienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-2,5 l/ha.

b) jesienią od fazy 2-3 liści zbóż do wystąpienia nocnych przymrozków.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
ŻYTO OZIME
Środek stosować jesienią w czasie pełni krzewienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm oraz wyrównanych wschodach.
Przy opryskiwaniu wiosennym najlepsze efekty zwalczania chwastów uzyskuje się w zbożach sianych w terminach agrotechnicznych późniejszych od zalecanych.
W zbożach sianych wcześnie, w których wschody miotły zbożowej pojawiają się jesienią, zabieg lepiej wykonać jesienią.
Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.
Środek Tolurex 500 SC stosowany w dawce 1,5 l/ha zwalcza głównie miotłę zbożową, dlatego w przypadku dużego nasilenia chwastów dwuliściennych, wiosną można stosować herbicydy typu regulatorów wzrostu zawierające MCPA, 2,4-D, dichloroprop w zalecanych terminach i dawkach.
W temperaturze poniżej 0°C zwracać szczególną uwagę na prawidłową pracę rozpylaczy opryskiwacza.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
TOLUREX 500-SC 1 L

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.