ROMEX
 

Regulatory wzrostu, sklejacze

Szukaj:
pola:  cena:
MEPIK 300 SL 1 L
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-MEPIK
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 13 szt.
Cena
brutto 73,00 zł
z dostawą [?] 89,00 zł
szt.
MEPIK 300 SL 1 L
Opis produktu
MEPIK 200 SL !!!
POJEMNOŚĆ: 1 l

SKUTECZNY REGULATOR WZROSTU REDUKUJĄCY WYSOKOŚĆ ROŚLIN I OGRANICZAJĄCY WYLEGANIE, STOSOWANY W UPRAWIE PSZENICY OZIMEJ, PSZENŻYTA OZIMEGO I RZEPAKU OZIMEGO !!!


Mepik 300 SL to regulator wzrostu i rozwoju roślin, ma działanie systemiczne, zapobiega nadmiernemu wyrastaniu roślin oraz skraca i wzmacnia łodygi w okresie wiosennym. Stosowany w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i rzepaku ozimego.
Skład:
,
chlorek mepikwatu (substancja z grupy piperydyn) 300 g/l (28,76%).


Korzyści:
redukuje wysokość roślin i ogranicza wyleganie.
Stosowanie środka:
Pszenica ozima
Redukcja wysokości roślin i ograniczenie wylegania
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha.
Termin stosowania: faza od strzelania w źdźbło do fazy pojawienia się pierwszych ości.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenżyto ozime
Redukcja wysokości roślin i ograniczenie wylegania
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: faza od strzelania w źdźbło do fazy pojawienia się pierwszych ości.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Rzepak ozimy
Redukcja wysokości roślin
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
Termin stosowania: wiosna, faza wzrostu (wydłużanie) pędu głównego do fazy widocznych 5 międzywęźli.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


UWAGA WAŻNE:

1.Stosując preparat nie dopuścić do zniesienia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy oraz do nakładania się użytkowanej cieczy na stykach pasów zabiegowych oraz uwrociach.


Okres karencji: nie dotyczy.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

MEPIK 300 SL 1 L

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.