ROMEX
 

Adiuwanty, zaprawy, pozostałe

Szukaj:
pola:  cena:
Zaprawa Scenic 080 FS 1 l
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-Scenic 1l
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 0 szt.
Cena
brutto 206,00 zł
z dostawą [?] 222,00 zł
szt.
Zaprawa Scenic 080 FS 1 l
Opis produktu
Zaprawa SCENIC 080 FS W OPAKOWANIU 1 L WRAZ Z NAWOZEM DOLISTNYM PERIDIAM
Scenie 080 FS jest zaprawą grzybobójczą w formie płynnego koncentratu zawiesinowego do zaprawiania. Środek o działaniu kontaktowym i systemicznym przeznaczony do ochrony ziarna siewnego zbóż, przez zaprawianie w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.
Zawartość substancji czynnych:

protiokonazol (substancja z grupy triazoli) – 37,5 g/l (3,37 %)
fluoksastrobina (substancja z grupy strobilurin) – 37,5 g/l (3,37 %)
tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 5 g/l (0,45 %)


ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI
ZBOŻA OZIME I JARE
Zakres stosowania:
Uprawa Agrofag Zalecana dawka
Pszenica jara Śnieć gładka 100ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna siewnego
Pszenica jara Zgorzel siewek 100ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna siewnego
Pszenica jara Śnieć cuchnąca 100ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna siewnego
Pszenica ozima Śnieć gładka 100ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna siewnego
Pszenica ozima Zgorzel siewek 100ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna siewnego
Pszenica ozima Pleśń śniegowa zbóż 100ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna siewnego
Pszenica ozima Śnieć cuchnąca 100ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna siewnego
Pszenżyto Zgorzel siewek 100ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna siewnego
Pszenżyto Pleśń śniegowa zbóż 100ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna siewnego
Żyto Zgorzel siewek 100ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna siewnego
Żyto Pleśń śniegowa zbóż 100ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna siewnego
Żyto Głownia źdźbłowa 100ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna siewnego
OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w o s o b n y m naczyniu. Naczynie wypełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość środka Scenic 080 FS. Dopiero wówczas zawiesinę dobrze wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło.
Zaprawianie ziarna przeprowadzać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.
Należy ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


UWAGI:
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
5. Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16 % ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
6. Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
7. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna do następnego sezonu, zbadać zdolność kiełkowania materiału siewnego.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
Zaprawa Scenic 080 FS 1 l

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.