ROMEX
 

Herbicydy

Szukaj:
pola:  cena:
REGLONE 200 SL 1 L
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-0000000651
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 0 szt.
Cena
brutto 68,90 zł
z dostawą [?] 84,90 zł
szt.
REGLONE 200 SL 1 L
Dodatkowe informacje
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Reglone_200_SL.pdf
Opis produktu
REGLONE 200 SL !!!
POJEMNOŚĆ: 1 L

SKUTECZNY PREPARAT CHWASTOBÓJCZY DO DESYKACJI RZEPAKU OZIMEGO, NISZCZY NAĆ ZIEMNIACZANĄ, ZWALCZA CHWASTY WTÓRNE NA PLANTACJACH ZIEMNIAKA !!!


Reglone 200 SL to chwastobójczy preparat niszczący nać ziemniaczaną (plantacja ziemniaka nasiennego, jadalnego i przemysłowego), stosowany do desykacji rzepaku ozimego, zwalcza zachwaszczenie wtórne na plantacji ziemniaka.
Preparat stosowany za pomocą samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
Zawartość substancji czynnych:
dikwat w formie dibromku dikwatu (związek z grupy pirydyli) – 200 g/l (16,71%).
Korzyści:
skuteczne niszczy nać ziemniaczaną,
doskonały do desykacji rzepaku ozimego,
bardzo szybko absorbowany przez nadziemne zielone części rośliny,
polepsza zdrowotność i jakość bulw.
Działanie na chwasty:
Środek działa kontaktowo i przemieszcza się w ograniczonym stopniu w roślinie. Niszczy nadziemne zielone części roślin, przez które jest szybko absorbowany. Opady deszczu wkrótce po opryskiwaniu nie obniżają skuteczności działania środka. Wyższe temperatury i silniejsze nasłonecznienie przyspieszają jego działanie. Środek traci aktywność po zetknięciu się z glebą w ciągu 1-3 dni, najszybciej następuje to na glebie gliniastej.

Chwasty wrażliwe:
komosa biała, rdestówka powojowata.

Stosowanie środka:
1. Desykacja - niszczenie naci ziemniaczanej.

Środek stosować w dawkach dzielonych:
I zabieg
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

II zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Lub
I zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

II zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Pierwszy zabieg wykonać 14 dni przed planowanym zbiorem bulw ziemniaka.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 4 – 6 dni.
Wyższą dawkę środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte, w warunkach silnego zachwaszczenia i w późniejszych fazach rozwojowych chwastów.

Termin niszczenia naci:
Termin stosowania środka ustala się w zależności od:
- przebiegu warunków agrometeorologicznych w danym rejonie kraju,
- wczesności odmiany
- przeznaczenia ziemniaków
- wielkości bulw
- stopnia dojrzałości skórki na bulwach ziemniaka
- zagrożenia porażenia chorobami wirusowymi roślin ziemniaka na plantacjach nasiennych.

Ze względu na dojrzałość skórki zabieg wykonuje się na:
odmianach wczesnych: od III dekady lipca do I dekady sierpnia,
odmianach średniowczesnych: od I do II dekady sierpnia,
odmianach późnych: do końca sierpnia (ze znacznie słabszym efektem w ograniczaniu porażenia bulw ziemniaka).

a) Uwzględniając zagrożenie chorobami wirusowymi na plantacjach nasiennych:
Niszczenie naci ziemniaczanej daje najlepsze efekty, gdy zabieg wykonuje się do około 2 tygodni po głównym locie mszyc (wektorów chorób wirusowych), z tego powodu należy uzyskać szczegółowe informacje o przebiegu lotów w danym roku i rejonie w oparciu o monitorowanie lub sygnalizację.

b) Uwzględniając zwalczanie zarazy ziemniaka:
Niszczenie naci ziemniaczanej traktuje się jako ostatni zabieg ochronny, niszczący zarodniki grzyba, przemieszczające się z części nadziemnej roślin ziemniaka do bulw.

Termin zbioru bulw ziemniaka rozpocząć 7 dni po zastosowaniu środka Reglone 200 SL. Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie przez okres dłuższy niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnych roślin oraz zwiększa zagrożenie porażeniem bulw rizoktoniozą.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.

2. Desykacja (podsuszanie) roślin uprawianych na nasiona – rzepak ozimy (plantacje nasienne).

Desykacja rzepaku ozimego wyrównuje dojrzewanie roślin eliminując wpływ nierównomiernego rozsiania nawozów mineralnych i zróżnicowania glebowego, zmniejsza skłonność łuszczyn do pękania, obniża wilgotność nasion i decyduje o terminie zbioru.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek stosuje się na plantacjach nasiennych i przeznaczonych na przerób przemysłowy. Termin stosowania środka w celu desykacji rzepaku ozimego:
- w przypadku kombajnowego zbioru nasion rzepaku środek stosować, gdy na plantacji rzepaku na pędach głównych roślin 70% łuszczyn jest żółtawo-seledynowe, a nasiona w górnej części pędu są ciemnobrązowe, a w części środkowej i dolnej pędu czarne,

- w przypadku dwufazowego zbioru nasion rzepaku środek stosować 3-4 dni po terminie koszenia.

Nasiona rzepaku zbierać po upływie 4-10 dni od wykonania zabiegu.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.

UWAGA WAŻNE:
1.Stosując preparat uważać, by ciecz użytkowa nie zniosła się na sąsiednie uprawy oraz by nie nakładała się na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
2.Nie wykonywać niszczenia naci w czasie długotrwałej suszy. Zabieg wykonywać najlepiej po deszczu, na suche rośliny, wcześnie rano.
3.By równomiernie zniszczyć nać na plantacjach ziemniaka zaleca się zastosowanie opryskiwania w dawkach dzielonych.
4.Stosując preparat do zwalczania naci ziemniaka nie dodawać do niego zwilżacza.

Okres karencji: ziemniak - 10 dni.br>
Okres ważności - 3 lata od daty produkcji.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
REGLONE 200 SL 1 L

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.