ROMEX
 

Insekcydy

Szukaj:
pola:  cena:
DELCAPS 050 CS 1 L
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-DELCAPS 1 L
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 0 szt.
Cena
brutto 135,00 zł
z dostawą [?] 151,00 zł
szt.
DELCAPS 050 CS 1 L
Dodatkowe informacje
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/DelCaps+_050_CS.pdf/603543fd-c940-f387-bdb4-cca21d2a6695?version=1.0
Opis produktu
DELCAPS 050 CS
SUBSTANCJA CZYNNA: deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,9 % w/w)

RODZAJ ŚRODKA: insektycyd

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, rzepak ozimy, jabłoń

FORMULACJA: CS - zawiesina kapsuł w cieczy do rozcieńczania z wodą.

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczony do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej. Na roślinie działa powierzchniowo.
STOSOWANIE ŚRODKA

RZEPAK OZIMY

Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pąki kwiatowe widoczne są z góry („zielony pąk”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte („żółty pąk) (BBCH 51 – 59).
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,08 – 0,1 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PSZENICA OZIMA

Termin stosowania: Stosować od początku do końca fazy kłoszenia (BBCH 51 – 59) z uwzględnieniem progu szkodliwości.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

JABŁOŃ

Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500 – 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek w zalecanej dawce ogranicza również występowanie zwójek.SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
DELCAPS 050 CS 1 L

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.