ROMEX
 

Herbicydy

Szukaj:
pola:  cena:
BUSTER 100 EC 5 L
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-BUSTER 100 EC 5 L
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 1 szt.
Cena
brutto 365,00 zł
z dostawą [?] 381,00 zł
szt.
BUSTER 100 EC 5 L
Dodatkowe informacje
https://innvigo.com/wp-content/uploads/2016/04/Buster-100-EC.pdf
Opis produktu
Buster 100 EC OPAKOWANIE 5 L

Buster 100 EC zwalcza chwasty jednoliścienne w uprawach rzepaku ozimego i buraka cukrowego!
Doskonale radzi sobie z perzem właściwym, chwastnicą jednostronną, miotłą zbożową czy samosiewami zbóż.

Powoduje żółknięcie roślin, które jest zauważalne po upływie 7 dni od zabiegu.
Pełny efekt chwastobójczy jest widoczny po 2–3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody.
Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe na działanie herbicydu w fazie od 2 liści
do początku krzewienia, natomiast perz właściwy w fazie 4–6 liści.

RZEPAK OZIMY
ZWALCZANIE SAMOSIEWÓW ZBÓŻ

JESIENIĄ: należy stosować od fazy 2. liścia do początku rozwoju pędów bocznych (BBCH 12–21). Zalecana dawka: 0,3–0,4 l/ha. Rekomendujemy dodanie adiuwantu olejowego Partner+ w dawce 0,7 l/ha.

WIOSNĄ: należy stosować po ruszeniu wegetacji od początku wydłużania pędu do fazy wyraźnego drugiego międzywęźla (BBCH 30-32). Zalecana dawka: 0,4–0,5 l/ha.

BURAK CUKROWY
STOSOWANIE

Należy stosować od fazy 2. liścia buraka cukrowego do momentu, gdy rośliny zakryją nie więcej niż 40%
międzyrzędzi (BBCH 12-34).

ZWALCZANIE CHWASTNICY JEDNOSTRONNEJ, MIOTŁY
ZBOŻOWEJ, SAMOSIEWÓW ZBÓŻ
Zalecana dawka: 0,4-0,5 l/ha.

ZWALCZANIE PERZU WŁAŚCIWEGO
Zalecana dawka: 1,0-1,5 l/ha.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
BUSTER 100 EC 5 L

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.