ROMEX
 

Herbicydy

Szukaj:
pola:  cena:
CEVINO 500SC 1L
Informacje o produkcie
Kod towaru CEVINO 500SC 1L
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 7 szt.
Cena
brutto 231,00 zł
z dostawą [?] 247,00 zł
szt.
CEVINO 500SC 1L
Dodatkowe informacje
https://innvigo.com/wp-content/uploads/2016/01/CEVINO-etykieta-15.11.2017.pdf
Opis produktu
EVINO 500 SC to herbicyd, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych w tym miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych.

Zawartość substancji czynnej:
flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,3%)
działanie na chwasty

Flufenacet pobierany jest głównie przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów. Pozostaje aktywny w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

Stosowanie przedwschodowe:

Środek stosowanych pojedynczo w dawkach: 0,24-0,3 l/ha
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała
Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku
Chwasty odporne: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy (w wyższej dawce średnio odporny), przytulia czepna, rumian polny (w wyższej dawce średnio odporny), wyczyniec polny

Środek stosowany w mieszaninie: CEVINO 500 SC 0,24-0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, stokłosa bezostna, życica trwała
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, wyczyniec polny

Stosowanie powschodowe:

Środek stosowanych pojedynczo w dawkach: 0,24-0,3 l/ha
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała
Chwasty średniowrażliwe: rumian polny
Chwasty odporne: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku (w wyższej dawce średnioodporne), wyczyniec polny

Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,35 l/ha
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwała
Chwasty
średniowrażliwe: gwiazdnica pospolita
Chwasty
średnioodporne: fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku
Chwasty odporne: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostróżeczka polna, jasnota różowa, przytulia czepna, wyczyniec polny

Środek stosowany w mieszaninie: CEVINO 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwała
Chwasty średniowrażliwe: samosiewy rzepaku, wyczyniec polny
Chwasty średnioodporne: chaber bławatek

Środek stosowany w mieszaninie: CEVINO 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha + Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG 15 g/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwała
Chwasty średniowrażliwe: ostróżeczka polna, samosiewy rzepaku, wyczyniec polny
Chwasty średnioodporne: chaber bławatek
stosowanie środka

Pszenica ozima
Terminy stosowania: środek zastosować w jednym z następujących terminów:

1. jesienią, przedwschodowo (BBCH 00-09).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24-0,3 l/ha

W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie środka CEVINO 500 SC w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC w następujących dawkach: CEVINO 500 SC 0,24 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha
lub CEVINO 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha

2. jesienią, powschodowo od fazy pierwszego liścia do początku krzewienia zboża (BBCH 11-20).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24-0,35 l/ha

W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie środka CEVINO 500 SC w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC w następujących dawkach: CEVINO 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha
lub
w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC i środkiem Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG w następujących dawkach:

CEVINO 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha + Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG 15 g/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
następstwo roślin

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin następczych. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym, po upływie minimum 3 miesięcy, wiosną po wykonaniu orki można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki, kukurydzę. W przypadku stosowania mieszaniny ze środkami Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC lub Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG należy przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tych środków.
środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

Zboża wysiewać na jednakową głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
Na glebach próchniczych i czarnoziemach środek może wykazywać obniżoną skuteczność chwastobójczą.
Środka nie stosować:
– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę,
– w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Substancja czynna środka flufenacet należy do chemicznej grupy K3 (inhibitory VLCFA) wg HRAC. W ramach strategii przeciwdziałania odporności zaleca się m. in. rotacyjne stosowanie na danym stanowisku środków chwastobójczych, zawierających substancje czynne z różnych grup, o odmiennych mechanizmach działania.
Zaleca się stosować środek w temperaturze 10-20°C

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
CEVINO 500SC 1L

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.