ROMEX
 

Fungicydy

Szukaj:
pola:  cena:
HARCER 425EC 1 L
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-HARCER 425EC 1 L
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 1 szt.
Cena
brutto 118,00 zł
z dostawą [?] 134,00 zł
szt.
HARCER 425EC 1 L
Opis produktu
HARCER 425 EC jest fungicydem w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji czynnej:
difenokonazol (substancja z grupy triazoli) – 100 g/l (9,78%)
propikonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l (9,78% )
tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 225 g/l (21,99%)
STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy , septorioza plew
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować 1 raz w sezonie zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy liścia flagowego – liść flagowy całkowicie rozwinięty (BBCH 31-39) lub od fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej – widoczna nabrzmiała pochwa liściowa liścia flagowego, do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 43-59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, septorioza paskowana liści (septoriozy liści)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować 1 raz w sezonie zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy liścia flagowego – liść flagowy całkowicie rozwinięty (BBCH 31-39) lub od fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej – widoczna nabrzmiała pochwa liścia flagowego, do pełni fazy kłoszenia (BBCH 45-55).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Żyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować 1 raz w sezonie zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 2. kolanka do końca fazy liścia flagowego – liść flagowy całkowicie rozwinięty (BBCH 32-39) lub od fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej – otwiera się pochwa liścia flagowego, do fazy kłoszenia – 60% kwiatostanu odsłonięte ( BBCH 47-56).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować 1 raz w sezonie zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej – początek nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego , do końca fazy liścia flagowego – liść flagowy całkowicie rozwinięty (BBCH 31-41) lub od końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego do początku kwitnienia (BBCH 44-61).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rzepak ozimy
sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń,
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 – 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować 1 raz w sezonie, zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych dwóch międzywęźli do fazy zielonego pąka (BBCH 32-51).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima – 61 dni
Pszenżyto ozime – 65 dni
Żyto ozime – 67 dni
Jęczmień jary – 45 dni
Rzepak ozimy – nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Ziarno zbóż: okres karencji, pokrywa okres karencji dla pasz.
Nasiona rzepaku: okres karencji, pokrywa okres karencji dla pasz.
Zielonych części roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na cele paszowe.

1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
3. Skuteczność środka w ochronie rzepaku ozimego przed suchą zgnilizną kapustnych może być niewystarczająca w przypadku zastosowania nieskutecznych sposobów zwalczania tej choroby w okresach wysokiego ryzyka infekcji jesienią i wczesną wiosną.
4. Środek zawiera substancje czynne z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory demetylacji, SBI- DMI, grupa FRAC 3). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m.in.:
‒ stosowanie środka tylko 1 raz w sezonie wegetacyjnym,
‒ niestosowanie środka w dawkach niższych niż są zalecane,
‒ unikanie stosowania środka w zaawansowanej fazie rozwoju choroby,
‒ unikanie stosowania w tym samym sezonie wegetacyjnym innych środków zawierających substancje czynne z grupy FRAC 3,
‒ w przypadku konieczności wykonania kolejnych zabiegów użycie środków grzybobójczych, zawierających substancje czynne z innych grup, o odmiennych mechanizmach działania (przemienne stosowanie środków).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
HARCER 425EC 1 L

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.