ROMEX
 

Herbicydy

Szukaj:
pola:  cena:
MAJOR 300SL 1 L
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-MAJOR 300SL
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 3 szt.
Cena
brutto 141,80 zł
z dostawą [?] 157,80 zł
szt.
MAJOR 300SL 1 L
Dodatkowe informacje
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Major_300_SL.pdf/919bb12e-9dd2-cf83-a3b4-af1c781fa41c?version=1.0
Opis produktu
MAJOR 300 SL OPAKOWANIE 1L

MAJOR 300 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowanym nalistnie.

Zawartość substancji czynnej:
chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 300 g/l (26,13%)
działanie na chwasty

Środek pobierany jest przez liście chwastów. Substancja czynna środka hamuje działanie naturalnych hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Środek zakłóca wiele procesów zachodzących w roślinie, w tym procesy podziału komórek, syntezy białek i kwasów nukleinowych i proces oddychania na poziomie komórkowym. Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.

Rzepak ozimy

Zastosowanie jesienią:

Środek stosowany w mieszaninie: MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha
Chwasty wrażliwe: maruna bezwonna
Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna
Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przetacznik perski, tasznik pospolity

Środek stosowany w mieszaninie: MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha + Mezzo 500 SC/ Mezotop 500 SC/ Metax 500 SC 1,5 l/ha
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna
Chwasty średniowrażliwe: mak polny, tasznik pospolity
Chwasty średnioodporne: fiołek polny
Chwasty odporne: bodziszek drobny

Zastosowanie wiosną:

Środek stosowany samodzielnie w dawce 0,3-0,4 l/ha
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, rumian polny, rumianek pospolity
Chwasty odporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity

Środek stosowany w mieszaninie: MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity
Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny
Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, tasznik pospolity

Pszenica ozima

Środek stosowany samodzielnie w dawce 0,3-0,4 l/ha
Chwasty wrażliwe: maruna bezwonna, psianka czarna,, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średniowrażliwe: ostrożeń polny
Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny

Burak cukrowy

Środek stosowany samodzielnie w dawce 0,3-0,4 l/ha lub w dawce 3 x 0,2 l/ha
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, ostrożeń polny, rumianek pospolity, maruna bezwonna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty odporne: komosa biała, mak polny, rdest kolankowy
stosowanie środka

Rzepak ozimy
Środek zastosować w jednym z następujących terminów:

1. jesienią, od fazy 3. liścia do fazy 4. liścia rzepaku (BBCH 13-14).
Środek zastosować wyłącznie w mieszaninie w następujących dawkach:
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha
lub
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha + Mezzo 500 SC/ Mezotop 500 SC/ Metax 500 SC 1,5 l/ha

2. wiosną, po ruszeniu wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych (pąki kwiatowe zamknięte w liściach – BBCH 50).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha

W celu podniesienia skuteczności zaleca się zastosowanie środka MAJOR 300 SL łącznie ze środkiem Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL w dawkach:
MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL SL 0,078 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (jesień lub wiosna)

UWAGA: ujemne lub niskie temperatury występujące kilka dni po aplikacji w rzepaku mogą skutkować wystąpieniem przemijających objawów fitotoksyczności, które nie mają wpływu na plonowanie.

Pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonywać wiosną od początku krzewienia do końca fazy krzewienia zboża (BBCH 20-29).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Burak cukrowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonywać w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek można również zastosować w sekwencji trzech zabiegów:
Maksymalna / zalecana dawka dla trzykrotnego zastosowania: pierwszy zabieg 0,2 l/ha, drugi zabieg 0,2 l/ha, trzeci zabieg 0,2 l/ha.
Termin stosowania: pierwszy zabieg wykonać w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14), a następne zabiegi na kolejne wschody chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (tylko przy stosowaniu w dawce 0,2 l/ha)
Odstęp między zabiegami: 6 – 10 dni
następstwo roślin

Po zbiorze roślin chronionych środkiem MAJOR 300 SL w tym samym sezonie wegetacyjnym nie wysiewać roślin strączkowych (groch, fasola, wyka, lucerna itp.) oraz psiankowatych (ziemniak, pomidor itp.)

Roślinami następczymi jesienią tego samego roku kalendarzowego mogą być zboża i rzepak lub inne rośliny, w których zaleca się stosowanie środków zawierających chlopyralid.

Środek rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem na tym samym polu można uprawiać: rzepak, zboża lub burak cukrowy oraz inne rośliny, w których zaleca się stosowanie środków zawierających chlopyralid.

W przypadku stosowania mieszaniny ze środkami Mezzo 500 SC/ Mezotop 500 SC/ Metax 500 SC lub Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tych środków.
środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy

Środka nie stosować na roślinach mokrych oraz uszkodzonych przez choroby i szkodniki, w mieszaninach z nawozami.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne, szczególnie zioła i niektóre warzywa. Opryskiwać podczas bezwietrznej pogody. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Substancja czynna środka chlopyralid należy do chemicznej grupy O (syntetyczne auksyny) wg. HRAC.
W ramach strategii przeciwdziałania odporności zaleca się m. in. stosowanie środka wyłącznie w zalecanych dawkach oraz rotacyjne stosowanie na danym stanowisku środków chwastobójczych, zawierających substancje czynne z różnych grup, o odmiennych mechanizmach działania.
Nie stosować środka na rośliny mokre oraz w temperaturze powyżej 25 °C.
Zaleca się stosowanie środka w temperaturze 10 °C – 12 °C.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
MAJOR 300SL 1 L

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.