ROMEX
 

Adiuwanty, zaprawy, pozostałe

Szukaj:
pola:  cena:
ZAPRAWA TRITER 050 FS 0,5 L
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-ZAPRAWA TRITER 0,5 L
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 111 szt.
Cena
brutto 56,00 zł
z dostawą [?] 72,00 zł
szt.
ZAPRAWA TRITER 050 FS 0,5 L
Dodatkowe informacje
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Triter_050_FS.pdf/ceb8fd1f-b802-7fb6-12d1-7754509972f3?version=1.0
Opis produktu
ZAPRAWA TRITER 050 FS W OPAKOWANIU 0,5 L
TRITER 050 FS jest fungicydem, w formie płynnego koncentratu do zaprawiania materiału siewnego. Środek o działaniu układowym przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw płynnych.

Zawartość substancji czynnej:
tritikonazol (fungicyd z grupy triazoli) – 50 g/l (4,9%)
STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek,
pleśń śniegowa zbóż i traw (ograniczenie występowania).

Pszenżyto ozime, żyto ozime
fuzaryjna zgorzel siewek,
pleśń śniegowa zbóż i traw (ograniczenie występowania).

Pszenica jara
śnieć cuchnąca pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek

Jęczmień jary
głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, fuzaryjna zgorzel siewek,
plamistość siatkowa jęczmienia (ograniczenie występowania).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml środka z dodatkiem 700 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary – nie dotyczy.
Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
Maksymalna norma wysiewu przy użyciu materiału siewnego zaprawianego środkiem wynosi 250 kg/ha.
ZAPRAWIANIE NASION

Stosować tylko do zaprawiania w przystosowanych do tego celu odpowiednio skalibrowanych zaprawiarkach. Sprzęt do zaprawiania nasion powinien być czysty i wolny od pozostałości innych środków ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
ZAPRAWA TRITER 050 FS 0,5 L

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.