ROMEX
 

Herbicydy

Szukaj:
pola:  cena:
ROSATE CLEAN 360 SL 1 L
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-ROSATE 1 L
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 0 szt.
Cena
brutto 18,00 zł
z dostawą [?] 34,00 zł
szt.
ROSATE CLEAN 360 SL 1 L
Dodatkowe informacje
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Rosate_Clean_360_SL.pdf/f5747bfb-8740-534d-a0ba-09b1c3e001f9?version=1.0
Opis produktu
ROSATE CLEAN 360 SL OPAKOWANIE 1 L

Rosate CLEAN 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez
liście i łodygi chwastów powodując ich żółknięcie i więdnięcie (7-10 dni po zabiegu), a
następnie zamieranie po około 3 tygodniach od wykonania zabiegu. Wysoka temperatura i
wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działania środka.
Chwasty wrażliwe:
w dawce 3 l/ha: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, szarłat szorstki, tasznik pospolity,
w dawce 5 l/ha: iglica pospolita, komosa biała, perz właściwy.

Chwasty odporne: skrzyp polny.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. POLA UPRAWNE
Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania
chwastów na ściernisku.
Środek stosować po zbiorze rośliny uprawnej na zielone intensywnie rosnące chwasty do
późnej jesieni. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać
żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz właściwy powinien osiągnąć
wysokość co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić
2 liście właściwe.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w czasie bezdeszczowej pogody, szczególnie w
przypadku intensywnego zachwaszczenia perzem właściwym. Zabiegi uprawowe można
rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka
(żółknięcia i więdnięcia), jednak nie wcześniej niż po 7 dniach od wykonania zabiegu.

2. ROŚLINY SADOWNICZE
Jabłoń
Środek stosować od wiosny do jesieni na intensywnie rosnące chwasty w dawce zależnej od
występujących gatunków chwastów.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

UWAGI
Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe
jabłoni.
Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami,
tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę
drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

4. PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:
przed wschodami chwastów,
na mokre rośliny,
przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na
sąsiednie rośliny.

Nie dopuścić do nakładania się środka na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów środek stosować przemiennie z
herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

5. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano środek Rosate 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach
wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie).

6. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
7 dni.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
ROSATE CLEAN 360 SL 1 L

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.