ROMEX
 

Regulatory wzrostu, sklejacze

Szukaj:
pola:  cena:
MODUS START 250DC 1 L
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-MODUS START 250DC 1 L
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 0 szt.
Cena
brutto 240,00 zł
z dostawą [?] 256,00 zł
szt.
MODUS START 250DC 1 L
Opis produktu
MODDUS START 250DC W OPAKOWANIU 1 L

Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Jęczmień ozimy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Jęczmień jary
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Pszenżyto ozime
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Żyto ozime
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Żyto jare
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
MODUS START 250DC 1 L

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.