ROMEX
 

Herbicydy

Szukaj:
pola:  cena:
ZORRO 300 SL 250 ML
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-ZORRO 300 SL
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 1 szt.
Cena
brutto 181,90 zł
z dostawą [?] 197,90 zł
szt.
ZORRO 300 SL 250 ML
Dodatkowe informacje
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Zorro_300_SL.pdf/92c78626-36b2-f71a-31cf-5304a8534166?version=1.0
Opis produktu
ZORRO 300 SL OPAKOWANIE 250 ML

Zorro 300 SL jest herbicydem systemicznym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych.

Środek zawiera substancję czynną pikloram (związek z grupy syntetycznych auksyn – regulatorów wzrostu, grupa HRAC O).

Zawartość substancji czynnej:
pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 300g/1 (25,86%)
DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów, a następnie szybko przemieszczany po całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całej rośliny.

W warunkach optymalnych – ciepła i wilgotna pogoda, efekt działania środka jest szybszy, w niskiej temperaturze całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2-6 liści. Zorro 300 SL zwalcza skutecznie przytulię czepną do wysokości 8 cm, chwasty rumianowate w fazie rozety. Skuteczność w zwalczaniu przytulii czepnej zależy od gęstości łanu rzepaku oraz fazy rozwojowej przytulii w trakcie zabiegu – gdy przytulia czepna ma powyżej 8 cm wysokości w chwili zabiegu lub przy mniejszej niż optymalna obsadzie rzepaku wiosną – przytulia może ponownie odrastać.

Stosowanie środka solo wiosną:
Chwasty wrażliwe: rumian polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przytulia czepna, ostrożeń polny, chaber bławatek
Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, mak polny, jasnota purpurowa
Chwasty odporne: fiołek polny, tasznik pospolity, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski.

Stosowanie w mieszaninie wiosną: Zorro 300 SL + MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL
Chwasty wrażliwe: rumian polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przytulia czepna, ostrożeń polny, chaber bławatek
Chwasty średniowrażliwe: mak polny
Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa
Chwasty odporne: fiołek polny, tasznik pospolity, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski

Stosowanie w mieszaninie jesienią: Zorro 300 SL + CLOE 300 SL/Major 300 SL/ProSto 300 SL
Chwasty wrażliwe: rumian polny, maruna bezwonna, chaber bławatek, rdestówka powojowata
Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna
Chwasty średnioodporne: jasnota purpurowa
Chwasty odporne: fiołek polny, mak polny, tobołki polne, tasznik pospolity, gwiazdnica pospolita, bodziszek drobny, komosa biała, przetacznik perski

Stosowanie w mieszaninie jesienią: Zorro 300 SL + CLOE 300 SL/Major 300 SL/ProSto 300 SL + Metax 500 SC/Mezotop 500 SC/Mezzo 500 SC
Chwasty wrażliwe: rumian polny, maruna bezwonna, jasnota purpurowa, gwiazdnica pospolita, chaber bławatek, komosa biała, przetacznik perski, rdestówka powojowata
Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna, mak polny, tobołki polne, tasznik pospolity
Chwasty średnioodporne: fiołek polny
Chwasty odporne: bodziszek drobny
STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

RZEPAK OZIMY

Zastosowanie jesienne:
Środek stosować wyłącznie w mieszaninach zbiornikowych w następujących dawkach:
Maksymalne /zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: Zorro 300 SL 0,078 l/ha + MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL 0,3 l/ha

lub
Maksymalne /zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: Zorro 300 SL 0,078 l/ha + MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL 0,3 l/ha + MEZZO 500 SC/ MEZOTOP 500 SC/ METAX 500 SC 1,5 l/ha

Termin stosowania:
Środek zastosować od fazy 3. liścia do fazy 4. liścia rzepaku (BBCH 13-14) po wschodach chwastów (gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do 6 liści właściwych).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1, wiosną lub jesienią.

Zastosowanie wiosenne:
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,078 l/ha

Termin stosowania:
Środek zastosować po ruszeniu wegetacji, od początku wydłużania pędu głównego do początku fazy pąkowania (pąki kwiatowe zamknięte w liściach) (BBCH 30-50).

W celu podniesienia skuteczności środka Zorro 300 SL zaleca się stosowanie mieszaniny
zbiornikowej wraz ze środkiem MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL w dawkach:
Zorro 300 SL 0,078 l/ha + MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL 0,3 l/ha

UWAGI:

Ujemne lub niskie temperatury występujące kilka dni po aplikacji mogą skutkować przemijającą fitotoksycznością, która objawia się po wiosennej aplikacji: brakiem opadania płatków kwiatów po przekwitnięciu. Objawy te nie wpływają na plonowanie rzepaku.
Środek nie powinien być stosowany, gdy średniodobowa temperatura jest niższa niż +8°C.
Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo (zboża jare, zboża ozime, kukurydza, burak cukrowy, len, trawy lub inne rośliny w których środek jest zalecany).

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku ozimego traktowanej środkiem, na polu tym można uprawiać rzepak jary, zboża jare i kukurydzę, pod warunkiem że środek nie zostanie zastosowany drugi raz na tym samym polu, w ciągu tego samego sezonu wegetacyjnego. Nie zezwala się na siew lub sadzenie innych upraw następczych, wcześniej niż po zakończeniu sezonu wegetacyjnego rośliny chronionej tym środkiem.

W przypadku stosowania mieszaniny ze środkiem MEZZO 500 SC/ MEZOTOP 500 SC/ METAX 500 SC i/lub MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tego środka.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

Środka nie stosować:
– na roślinach mokrych oraz uszkodzonych przez choroby i szkodniki,
– w temperaturze powietrza poniżej 8° C i powyżej 25°C,
– w czasie nadmiernej suszy,
– po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Środek zawiera substancję czynną pikloram (związek z grupy syntetycznych auksyn – regulatorów wzrostu, grupa HRAC O). W ramach strategii antyodpornościowej po aplikacji środka nie należy stosować w ciągu tego samego sezonu wegetacyjnego innych środków chwastobójczych, zawierających substancje czynne o takim samym mechanizmie działania jak pikloram.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
ZORRO 300 SL 250 ML

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.