ROMEX
 

Adiuwanty, zaprawy, pozostałe

Szukaj:
pola:  cena:
Zaprawa Madron 050FS 1L
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-MADRON
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 0 szt.
Cena
brutto 153,00 zł
z dostawą [?] 169,00 zł
szt.
Zaprawa Madron 050FS 1L
Opis produktu
ZAPRAWA MADRON 50 FS W OPAKOWANIU 1 L

Fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza powodowanymi przez grzyby rodzaju Fusarium.

Zawartość substancji czynnej:

fludioksonil (substancja z grupy fenylopiroli) – 50 g/l (4,73%)
stosowanie środka

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

Pszenica ozima

pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek

Żyto ozime, pszenżyto ozime

pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml /100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 700 ml wody.
środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

nie dotyczy.

Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%, ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
Zaprawiony materiał siewny przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
Jeżeli zaszła konieczność przechowywania zaprawionego ziarna siewnego do następnego sezonu, przed siewem należy zbadać zdolność kiełkowania.
Maksymalna norma wysiewu materiału siewnego zaprawionego środkiem wynosi 250 kg/ha.
Środek zawiera substancję czynną fludioksonil (związek fenylopirolowy – z grupy inhibitorów transdukcji sygnału, Grupa FRAC 12). W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m.in.: stosowanie środka wyłącznie w zalecanej dawce.
Na opakowaniach zaprawionych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:

– Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę,

– Jeżeli zaszła konieczność przechowywania zaprawionego ziarna siewnego do następnego sezonu, przed siewem należy zbadać zdolność kiełkowania.

Zaprawianie nasion

Sprzęt do zaprawiania nasion powinien być czysty i wolny od pozostałości innych środków ochrony roślin.

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy. Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji. Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
Zaprawa Madron 050FS 1L

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.