ROMEX
 

Herbicydy

Szukaj:
pola:  cena:
DESPERADO 500 SC 1 L
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-DESPERADO 1L
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 2 szt.
Cena
brutto 29,00 zł
z dostawą [?] 45,00 zł
szt.
Brak obrazka
Opis produktu
DESPERADO 500 SC

Zawartość substancji czynnej: chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) – 500 g/l (35,71%)

OPIS DZIAŁANIA Desperado 500 SC jest herbicydem w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania miotły zbożowej oraz jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym. Pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY Substancja czynna chlorotoluron jest inhibitorem procesu fotosyntezy. Objawem działania herbicydu jest chloroza liści roślin wrażliwych, a następnie ich zamieranie. Środek działa również w niskich temperaturach. Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy 6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia. Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczeniec polny. Chwasty średniowrażliwe: przetacznik polny. Chwasty średnioodporne: bodziszek drobny, samosiewy rzepaku (w fazie kiełkowania). Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, mak polny, przytulia czepna
STOSOWANIE ŚRODKA Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy A. Jesienią od fazy 3 liści zbóż do wystąpienia przymrozków (faza 3 liści ma miejsce wówczas, gdy liść trzeci jest dłuższy od drugiego i przestaje rosnąć). W przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spowodować okresowe żółknięcie liści zbóż. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha. Liczba zabiegów: 1. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: niskociśnieniowe.
B. Wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji zbóż, do pełni fazy krzewienia.Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Liczba zabiegów: 1. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: niskociśnieniowe. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się podczas okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, z wyjątkiem rzepaku ozimego uprawianego na polu, na którym wiosną zastosowano Desperado 500 SC, który w niesprzyjających warunkach może reagować negatywnie. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez szkodniki, choroby, przymrozki, suszę itd.) roślinami następczymi mogą być: jęczmień jary, pszenica jara, ziemniak, groch siewny.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.