ROMEX
 

Herbicydy

Szukaj:
pola:  cena:
Pakiet 10 ha Yodo 100 OD 1L + ADJUSAFNER 1L + FUNDAMENTUM 700 WG 300 GR
Informacje o produkcie
Kod towaru ŚORO-YODO+FUNDAMENTUM 10 HA
Numer katalogowy
Gwarancja [m-ce]
Dostępność 4 szt.
Cena
brutto 1150,00 zł
z dostawą [?] 1166,00 zł
szt.
Pakiet 10 ha Yodo 100 OD 1L + ADJUSAFNER 1L + FUNDAMENTUM 700 WG 300 GR
Opis produktu
Zestaw mocy na 10 ha: FUNDAMENTUM 700WG pojemność 300 gram + asystent 1 l + YODO 100OD pojemność 1 l + adjusafner 1 l

ZESTAW ZAWIERA:

FUNDAMENTUM + ASYSTENT+
YODO 100OD + ADJUSAFNER

FUNDAMENTUM 700WG :

SUBSTANCJA CZYNNA: tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 400 g/kg (40,0%) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 135 g/kg (13,5%) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 165 g/kg (16,5%)

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, pszenica jara, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie,w formie granul rozpuszczalnych w wodzie. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne tribenuron-metyl, metsulfuron-metyl i florasulam zaliczane są do grupy B.

Środek pobierany jest przez liście chwastów i przemieszcza się do stożków wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Pierwsze objawy działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2-4 tygodni od zastosowania.

YODO 100OD:

Zawartość substancji czynnej: jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 100 g/l (9,26%)

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w postaci koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).
FUNDAMENTUM:

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

Termin stosowania: środek stosować od początku krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 21-39).

a)Zastosowanie pojedynczo Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.Liczba zabiegów: 1

b)Zastosowanie w mieszaninie z adiuwantem Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:Fundamentum700 WG 25 g/ha + Asystent+ 0,1 l/ha Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica jara, jęczmień jary

Termin stosowania: środek stosować od początku krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 21-32).

a)Zastosowanie pojedynczo Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.Liczba zabiegów: 1

b)Zastosowanie w mieszaninie z adiuwantem Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:Fundamentum700 WG 25 g/ha + Asystent+ 0,1 l/ha

Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
YODO

Środek przeznaczony do stosowania wyłącznie z adiuwantem zawierającym mefenpyr dietylu (Adjuwant super lub Adjusafner) w maksymalnej dawce 0,1 l/ha.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

Termin stosowania: opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do początku fazy strzelania w źdźbło (do BBCH 30).

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Yodo 100 OD 0,1 l/ha + Adjuwant super / Adjusafner 0,1 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
Pakiet 10 ha Yodo 100 OD 1L + ADJUSAFNER 1L + FUNDAMENTUM 700 WG 300 GR

Koszty dostawy

odbiór osobisty 0,00 zł
za przedpłatą 16,00 zł
za pobraniem 19,00 zł

W przypadku złożenia zamówienia na 2 i więcej sztuk ze względu na wagę i gabaryty towarów Sprzedawca za pomocą E-mail – telefonicznie powiadomi Nabywcę o kosztach wysyłki.